פרק שני בית־ספר לחיים

זמן רב נחשבה כמעט כל מושבה שנוסדה בארץ לא רק בגדר הרחבת היישוב' אלא מעין ניסיון משקי חברתי חדש' שנועד לתקן את חסרונותיה הקודמים של ההתיישבות ביצירת האיכר העברי האידיאלי והחקלאות היהודית' הנכספת , הנושאת את עצמה . מטולה היתה אחת החוליות בשרשרת זו . אדמת הכפר נקנתה על ידי הבאתן רוטשילד מידי הדרוזים בשנת ' 1895 ומבחינה אחת לא בטל ערך המעשה עד היומ : מטולה היא הנקודה הצפונית מערבית של השטח הישראלי , ובזכותה צורפו לגבולות ארץ ישראל בשנת 1920 שטחים ניכרים מהגליל העליון . אולם לא צד זו הודגש בשעתו על ידי המיישבים חובבי ציון בחוץ לארץ ובני הארץ . תחומי ארץ ישראל היו להם רחבים הרבה יותר , ולא עלה על דעתם שמטולה תהא נקודת ספר צפונית . כשנתבקש אהרנסון בשנת 1897 על ידי משפחת סורסוק הערבית נוצרית לנהל את אחוזותיה בבקעת הלבנון' והוא היסס להשקיע את מרצו בשטח ערבי , אומר לו ידידו לודביפול' כי במשך הזמן תירכש מסתמא גם אדמה זו בידי יהודים' וייצא שאהרן פעל למען ציון . החידוש בייסודה של מטולה היה אופיה המשקי חברתי המיוחל של המושבה . חמישים ושמונה המתיישבים ( רובם משפחות ' ( שהובאו על ידי פקידות הבארון לב...  אל הספר
מוסד ביאליק