5. שמות אלים

אא ( Ea ) אד ( Addu ) אכךבאל או : כךבאל ( I / Yakrub-ED אמ , אמם אנלל ( Enlil ) אננתם ( Annunitum ) ( Asumum ) COOK אשתבאל ( Astabi-Ei ) אשתר (! star ) ( ltur-Mer ) 1 V 1 / 7 X בלתאכלם ( Belet-ekallim ) לגן ( Dagan ) אל מי התהום המתוקים , החכמה והמגיה , ממונה על הים והדגה , 71 72 אל הסערה , הגשם והרעם , אל המשפט והגדת העתידות , 17 , 12 , 53-51 , 45 , 44 , 42 , 41 , 37 , 36 , 23 , 88 , 73 , 72 , 69 , 68 , 66-63 , 57 , 55 , 178 , 177 , 156 , 105 , 104 , 100 , 99 266-263 , 240 , 210 , 189 אל העיר תרק , 234 , 223 , 78 , 77 244 ראה נרגל ראש הפנתיאון , אדון הגורלות , 144 145 אחד משמות אשתר , 41 , 37 , 36 , 15 , 88-86 , 81-79 , 77-75 , 54 , 49 , 45 211 , 89 משרתו של אא 72 , 71 אל השבט האמורי יחפל 211 עשתורת , אלת המלחמה , האהבה והפריון . אלת כוכב נוגה , 18 , 13 , 73 , 72 , 55 , 45 , 44 , 36 , 22 , 21 262 , 261 , 226 , 192 , 144 , 95 , 87 אל העיר מארי , 101 , 100 , 53 , 37 , 8  אל הספר
מוסד ביאליק