3. שמות שבטים

אבלח ( Ibalahum ) אבנכר ( Abi-nakar ) אלמה ( Aimutu ) אמננם ( Amnanum ) אמרם ( וו . 11 רד 111 וו (^ אפךפם ( או : אפךפח ) ( Uprapum , Uprapih ) ארס ( Ersa ) אשרגים ( Asarugayum ) בלאל ( Buli-Ila ) בנימנ ( Bini-Yamina ) בנסמאל ( Bini-Sim ' al ) ברחלנם ( Barhalanum ) בת בחלן ( Bit-Bahilan ) בת אןן ( Bit-Awin ) ( Hanum ) mn שבט של החנם 206 , 202 , 196 שבט של החנם 196 שבט של הסתם 197 שבט של בנימנ , 206 , 203 , 199-197 259 , 227 שבט של החנם 209 , 206 , 196 של שבט בנ ^ מנ , 205-203 , 198-196 , 219 , 218 , 215 , 210 , 208 , 207 , 244 , 230 , 228 , 227 , 224 , 223 259 שבט של החנם 196 שבט של החנם 257 , 238 , 196 שבט של הסתם 197  אל הספר
מוסד ביאליק