2. שמות גאוגרפיים

הובאו רק זיהויים בטוחים לשמות מודרני אא 3 ם ( A'innum ) אבאל ( Abi-ili ) אבה ( Ebih ) אבתם ( Abattum ) אגרת ( Ugarit ) אד ( id ) אלמךץ ( Idamaras ) ( Admatum ) ( JP 7 X אךנם ( Udanum ) אזר ( Azara ) אזחנם ( Azuhimum ) אחזם ( Ahazum ) אחנ ( Ahhuna ) ( Ah-Purattim ) CirnSTIK ליד הזאב התחתון 156 באךמרץ דרומה מכחת . בירת ארץ ק ואסק 142 , 22 הר המרץ שבמזרח החידקל 208 בגדה הימנית של הפרת , בין תתל לאמר , מקום חציית הנהר , 103 , 15  אל הספר
מוסד ביאליק