התעודות

. 1 אספת חנם בנימנ מחליטה על שלום יחדנלם , ממלכי בנימנ , משבט היחררם , לזמרלם ARM XXVIU . 25 תאריכו של המכתב הוא השנה השישית ( 4 ' = ) למלכות ןמרלם . כותב המכתב הוא אחד ממלכי בנימנ משבט היחךךם בשם לחךנלם . הוא מכנה את עצמו בתואר "בן" של זמךלם , אותו הוא מכנה בתואר "אב , " דבר המלמד שהוא במעמד וסאל . במכתבו הוא מספר , שצךרומ , מלך שבט האמננם , ביקר אצל זמךלם . מתעודות כלכליות אנו למדים שתאריך הביקור היה בחודש אב ( V = ) של השנה השישית ( 4 ' = ) למלכות זמךלם . באותה שעה הוא , : חךנלם , ישב בעיר אחנ שעל הבליח , שהיתה עיר מלוכה של שבט היךחם . בהיותו באחנ נודע לו על אספה של שבטי חנם בנימנ שהתקיימה בעבר השני של נהר הבליח . הוא הלך לשם עם לחנךגן , שהיה ממנהיגי שבט האפךפם . באספה נתקבלה החלטה לחדול ממעשי איבה ולכרות ברית שלום עם ןמךלם . לצורך זה הם שלחו למארי את מנהיגי בנימנ , כנראה הסגג . לחדנלם מבקש , שזמךלם לא ידחה את ידם המושטת לשלום . השלום שישרור יאפשר לשבטי בנןמנ ולשבטי בנסמאל לרעות בשלווה . יחדנלם משתמש פעם בשם דונם בנ ^ מנ ופעם בשם בנימנ , מכאן אנו למדים שדונם , ממלא כאן תפקיד של שם ...  אל הספר
מוסד ביאליק