6. היחסים בין השבטים לשלטונות

א . חנם תקופת ? חךנלם : יחךנלם נשא בתואר מלך "ארץ חנם , " כשהכוונה היא כנראה , למחוז מארי או לעמק הפרת התיכון . חנם שרתו בצבאו לצד תושבי הערים . תקופת ? סמחאד - סמסאד : בתקופה זו נכללו אזורי החנם בתחום הממלכה גופה . החנם היוו את המרכיב העיקרי בצבא הממלכה ומהם הורכב משמר הארמון . לפני מסעות מלחמה ולאחריהם היו פוקדים את החנם . המפקד היה פעולה אמרכלית , שנערכה לעתים מזומנות בתקופת ;? סמחאד ובתקופת זמךלם ( השווה שמ"ב כד , ב . ( שני מונחים משמשים בקשר למפקד : האחד , tebibtum משורש tr mutd שפירושו המילולי הוא "טיהור , " והוא מעיד , שהמפקד היה קשור בטכס דתי כלשהו ( השווה שמי ל , יב . ( המונח השני הוא piqittum משורש . (! "pa = ) paqadum בתמורה לשירותם בצבא הממלכה היו המשוחררים מקבלים שדות לעיבוד . ראוי לציין שלעומת התקופות של שיתוף פעולה עם החנם , היתה גם תקופה אחת שבה החנם היו בעימות עם : סמחאד ואשמךגן . ולבסוף , כפי שכבר הזכרנו לעיל , העלו החנם מס למלך מהעדרים , שנקרא לקתם . ( laqtum ) : D ^ yar nDipn זמךלם כאביו ? חךנלם נשא גם הוא בתואר "מלך ארץ חנם . " היתה לו אף קרבה משפחתית לחנם , משום ש...  אל הספר
מוסד ביאליק