5. דת

בתעודות שפורסמו עד עתה אין כמעט מידע על דת בני השבטים . אפשר להניח שדתם לא היתה שונה מדת תושבי הקבע , שגם הם היו ברובם אמורים , שאימצו לעצמם את דת האכדים , תושבי הקבע . דונם : החנם נהגו להישבע באלי הערבה . החנם באךמרץ הקריבו לאד בעת שהייתם במחנה . חג חשוב של חנם נקרא ךמם . בנימנ : חרן היתה המרכז הדתי של בנימנ . יש עדויות שבנ ^ מנ עובדים לךגן של תתל ובייחוד לךגן של וזרקן ולאננתם . ךמם היה חג חשוב גם להם . ירופל : אשתבאל היה האל של שבט אמורי בשם : חפל , אך איננו יודעים לאיזה איגוד שבטים השתייך השבט .  אל הספר
מוסד ביאליק