3. המנהיגות השבטית

א . מלכים דונם . - בתעודות אחדות מזמן . יחךנלם וזמךלם מופיע התואר "אבות , " שפירושו "מלכים . " מדובר ב"אבות אךמךץ , " הם מלכי ערי הממלכה שבאךמךץ וב"אבות חנם" שהם למעשה מלכי בנ ^ מנ . חנם משמש במקרה זה , כמו במספר מקרים נוספים , כשם תואר כללי לנוודים למחצה . יש לציין שיחךנלם עצמו נשא בתואר "מלך מארי וארץ חנם , " או "מלך מארי , תתל וארץ חנם . " את התואר הראשון נשא גם זמךלם . בנימנ : באחת מן הכתובות המלכותיות של יחךנלם מדובר בהתקוממות של שלושה מלכי בנימנ : מלך סמנם וארץ אפךפם , מלך תתל וארץ אמננם ומלך אבתם וארץ ךבם . כמו כן נזכר בכתובת כצךחל מלך חמן , בירת החנם , כשהכוונה כאן היא ככל הנראה לבנימנ , משום שכפי שכבר ראינו לעין , חנם משמש ככינוי לנוודים וכאלו היו בנ ^ מנ . בכתובת מלכותית אחרת מדובר ב"שבעה אבות חנם" שהם למעשה מלכי בנימנ . ייתכן והכוונה היא לךךחךן , לדורךם , לנחמם , לסמסאד , לםמךב , ליגחאד ולזמךן ( האחרון בספק . ( בימי מלכות סמסאד איננו פוגשים מלכי בנימנ , ורק בימי זמךלם אנו שבים לפגוש בם . בימי זמךלם התקיימו ממלכות של בנימנ באזור שבין הבליח לפרת . בעת מלכותו יש להבחין בשתי תקו...  אל הספר
מוסד ביאליק