1. הארגון השבטי

חנם החנם היו איגוד שבטי , שכלל בתוכו שישה עשר שבטים , המכונים גאם , או גים ( get '///// , gayum ) הוא ה"גוי" המקראי . יש לציין שהשם גאם יכול להתייחס גם לכלל האיגוד השבטי של החנם . שם נוסף לכלל האיגוד השבטי הוא "למכר ; timum ) "לאום , ( " אך ייתכן שהכוונה באותה תעודה היא לחנם ככינוי ל"נוודים , " והוא מתייחס למעשה לבממנ . ואלה גויי החנם : אבלח , אבנכר , אמרם , ארס , אשךגים , [ בס ( או : יבס , יבס , ( יכלת , ימרומם « a ימחמם , ( יראם , כז ( או : קצ , ( כחבךאל , מנפס , נחד , נדונם , סבם . יש תעודות שבהן הם מחולקים לשתי קבוצות : יבס ( הכוללים את אבנכר , אמרם , יבס , כז ) ואשרגים ( הכוללים את אבלח , ימרומם , ? ראם , כחבךאל , נחד , מנפס . ( באשר ליתר השבטים , איננו יודעים לאיזו קבוצה הם משתייכים . היחידה השבטית הקטנה ביותר של החנם נקראה "בית אב . " בתעודות מדובר גם בחנם בנימנ ובחנם בנסמאל וכן מוצאים את הצירופים : חנם אפךפם ( שבט של בנימנ , ( חנם יבס , חנם ימחמם , חנם נחני , ופעם מדובר באשךגים ובנסמאל , בעוד שהיינו מצפים לחנם ובנסמאל . יש לציין שבני איגוד שבטי החנם ראו עצמם כאחים זה לזה . בנ...  אל הספר
מוסד ביאליק