פרק רביעי השבטים האמוריים במארי

לפי סיפורי המקרא היה עם ישראל בראשיתו חברה שבטית , נוודית למחצה שנדדה עם עדריה ותרה אחר מרעה . בעונות מתאימות אפילו ישבה במשך תקופה מסוימת במקום אחד ועיבדה את האדמה . אולם תיאורי תקופת האבות , תקופת ההתנחלות בארץ ותקופת השופטים נכתבו מאות שנים לאחר המאורעות . בבואם לתאר חברה שבטית שאבו הסופרים את הידע מתקופתם הם , תקופת המלוכה , על אורחות חייהם של נוודים למחצה ושייכו זאת גם אל "תקופת האבות . " אם רוצים לדעת מה בתיאורם משקף חברה שבטית נוודית למחצה ומהו פרי דמיונם יש להשוות את תיאוריהם למציאות היסטורית , שאותה ניתן למצוא במקורות חיצוניים . בארכיון מארי , שהוא המקור החשוב ביותר מהמזרח הקדום לתיאור חברה שבטית , יש לנו עדות היסטורית מהימנה על חברה שבטית ועל אורחות חייה , העשויה לשפוך אור יקרות על התיאור המקראי ולעמת אותו עם המציאות של חברה שבטית . ולמרות הריחוק בן אלף שנה יש בה קווים רבים הדומים למה שמתואר במקרא . בדיוננו להלן נשתדל להביא תמונה שלמה עד כמה שאפשר , של השבטים האמוריים במארי . המחקר הקלאסי על הנושא הוא ספרו של מורי ג'אן רובר קיפר J .-R . Kupper , Les nomades en Mesopolamie cm...  אל הספר
מוסד ביאליק