התעודות

. 1 ההיררכייה "אח / ' "בן" , "אדון" ו "עב ד" יסמחמ , שליח זמךלם בבבל , לזמרלם ARM XXVI . 384 . 60 ' -66 המכתב נכתב , כנראה , על ידי : סמחמ , שליח ןמךלם בבבל , שהגיע לשם עם חיל משלוח ממארי , במחצית הראשונה של השנה השלוש עשרה ( 11 ' = ) למלכות זמךלם . אשמךגן מלך אכלתם שלח משלחת לחמורבי , מלך בבל . המשלחת הגיעה אל חמורבי הנמצא בךלךב ( באזור לרס , ( שם נמצאו הבבלים לאחר שפלשו לממלכת לרס וצרו על העיר לרס . מסתבר שאשמךגן מתלונן על שחמורבי מאלצו להתייחס לזמרלם כאילו מעמדו גבוה משלו . בתשובה מזכיר חמורבי את הכלל שלפיו חייבים לנהוג הווסאלים שלו : אשמךגן הוא וסאל של חמורבי במעמד '' בן , " לכן כאשר הוא כותב לווסאלים אחרים של חמורבי שמעמדם זהה לשלו , הוא צריך לפנות אליהם כלשווים - "אחים . '' מכיוון שזמךלם שווה במעמדו לזה של חמורבי , שהרי הוא "אח" לחמורבי , ולפיכך כאשר אשמךגן כותב לזמךלם הוא צריך לכתוב אליו במעמד של "בן . " כך אמר חמורבי 'לשליחים של [ אשמךגן " ' : [ כך כתבתי 60- י 62 אליו ( לאשמךגן : ( 'אל המלכים אשר כותבים אלי במעמד בן nriK Xmarutum ) [ כתוב ] במעמד אח ( אחווה ; . { ahntum אל ןמ...  אל הספר
מוסד ביאליק