הפולדונות שנהגו במארי. שיחזור של תמשיח־קיר מן הארמון