3. תפקיד האלים

כמו בכל החברות הדתיות מאז ומעולם כך גם בתקופת מארי כל המלחמות והסכמי השלום נעשו בחסות האלים . שני הצדדים שעמדו לכרות ברית ביניהם נשבעו בחיי האלים . השבועות נעשו לעתים לפני פסלי האלים או סמליהם ובמקדשיהם . והיות והשבועה היתה בחיי האלים , הרי שהפרת הברית נתפשה כחטא כלפי האל שעונש בצדו .  אל הספר
מוסד ביאליק