2. חובות הצדדים זה לזה

א . ברית בין שווים עזרה צבאית : הצדדים הכורתים ברית ביניהם מתחייבים להושיט עזרה זה לזה בעתות משבר . דרך משל , חיל משלוח של מארי נשלח לעזרת בבל וחיל בבלי נשלח לעזרת מארי . כריתת ברית עם צד שלישי : הצדדים מתחייבים שלא לכרות ברית עם צד שלישי ללא הסכמת בעל בריתם . מחלוקת בין בעלי הברית : כאשר פורצת מחלוקת בין בעלי הברית , הם עשויים לפנות לבעלי הברית האחרים שלהם על מנת שישפטו ביניהם . נישואין דיפלומטיים : הנוהג המקובל מקדמת דנא של נשואים שושלתיים , היה מקובל גם במארי . בין בעלי הברית התקיימו לעתים מזומנות קשרי נישואין , שנועדו לחזק את עבותות הברית ביניהם . בת מלך אחד נישאה למלך השני או לבנו . ברית מדור לדור : יש בריתות שנמשכו שני דורות ואף שלושה דורות . בלשון התקופה : "אבי ואבי אבי עם אביך ואבי אביך עשו 'אחווה' " ( athatum ) אם בדור הראשון היחסים היו יחסים של "אחים , " ובדור השני צד אחד נחלש הרי הוא מצפה , על אף מעמדו הנחות , שגם בתקופתו הוא ייחשב ל"אח" של הצד החזק ולא ל"בן" שלו . לפעמים מסתפקים בקביעה שהברית נמשכת מהעבר . ( istu panamim ) מי שעומדים לכרות ברית מציינים במקרה אחד שהמלכים הקו...  אל הספר
מוסד ביאליק