פרק שלישי הבריתות במארי

נושא הבריתות במקרא הוא מהנושאים שנדונו בהרחבה במחקר המקראי . כל התאולוגיה המקראית בנויה על רעיון הברית שבין עם ישראל לאלוהיו . לצד הברית במישור התאולוגי קיימות במקרא גם עדויות רבות לבריתות מדיניות , שמהוות את הדגם לברית התאולוגית . גם נושא זה זכה למחקר מקיף שהתבסס על השוואה של הבריתות במקרא לבריתות החיתים והאשורים , ואף ארכיון מארי תרם חלק נכבד מאוד למחקר השוואתי זה . בארכיון מארי נמנו כ 160 מלכים , וכולם קשרו קשרים וכרתו בריתות . בייחוד בולטת התופעה בימי זמרלם . אפשר לתאר תקופה זו כסדרה אין סופית של כריתת בריתות , הפרתן וכתוצאה מכך התלקחות מלחמות שלאחריהן שוב נכרתות בריתות . בעלי הברית החליפו לעתים מזומנות צדדים , ומי שהיה עד אתמול בעל ברית נאמן הפך לפתע לאויב מושבע . הקו המנחה של המלכים בכריתת הברית לא היה נאמנות ערטילאית אלא חיפוש אחר הקשרים שיעניקו להם את התשואות הגדולות ביותר . המחקר המעודכן ביותר על בריתות במארי הוא מאמרו של לפונט : B . Lafont , "Relations internationales , alliances et diplomatie au temps , des royaumes amorrites " , A IIHI ITU 2 ( 2001 ) , pp . 213-328 ועליו מ...  אל הספר
מוסד ביאליק