התעודות

. 1 התנגדות הנביאים לברית בין מארי לאשננ בשנה השישית ( 4 ' 1 למלכות זמךלם נכרתה ברית בין מארי לאשננ . בתקופת המשא ומתן לקראת כריתת הברית התנגדו נביאי "ךגן של תרק , " אל הפרת התיכון , לכריתת הברית . מספר מכתבים עוסקים בהתנגדות הנביאים לברית . נפתח בחשוב שבהם , { ARM xxvi . 199 . 1-57 ) שאותו כתב סמתר , ראש השרים במארי , לאדוניו זמךלם . מן המכתב עולה , שסמתר , הנמצא בעיר הבירה מארי , כותב למלך זמךלם , הנמצא מחוץ לבירתו . הוא מודיע לזמךלם על שובו למארי של נביא האל דגן בשם לפחם . נביא זה הגיע למארי מתתל , שאליה הלך לפי הוראתיו של זמךלם , אשר ביקש ממנו , בשעה שפגשו בעיר סגךתם , לדרוש את האל ךגן של תרק , שהיה לו , כפי שמסתבר , מקדש גם בתתל . אנו יודעים את התאריך המדויק , שבו הלך לפחם ממארי לתתל , הודות ללוח קטן , שנכתב ב 7 בחשוון ( V 111 ) של השנה השישית י ( 4 ' ? למלכות זמךלם . בתעודה נאמר : " שקל כסף אחד במשקל השוק ( ניתן ) ללפחם האפלם של ךגן , כאשר הלך לתתל" ruvn . ( M . 11436 [ ARM xxvi / 1 , pp . 396 , 428 ]) האל לזמךלם היה חיובי - הוא הבטיח לו הצלחה בכל אשר יפנה , ובמיוחד , בעת מצור ע...  אל הספר
מוסד ביאליק