24. האם הנבואות הן לאומיות או אוניברסליות

יש לבחון , האם הנבואות מתייחסות רק למארי ולמלכה , ולנושאים שלמארי יש בהם נגיעה בין ישירה ובין עקיפה , או שיש גם נבואות בנושאים שלמארי אין בהם כל נגיעה . לדעת ךירן הנבואות הן לאומיות . לעומתו שרפן חושב שהנבואות הן גם בעניינים כלליים ולא רק בעניינים מקומיים . למשל , הנביאים יכולים לפנות גם למלך זר בעניינים שאינם נוגעים למארי . כמו כן יש לציין את המקרים שבהם אלים זרים פונים לןמךלם : שמש מאנךךג , אד מכלס ומחלב , אשתר מננת . ניכרות בנבואות גם שאפתנות בקנה מידה עולמי מצד האלים ךגן מתרק , שמש מאנךךג , ואך מחלב . יש לציין שבכל המקרים שבהם מדובר על חריגה מהתחום הלאומי , עניין לנו באפלם . אפלם אפלם של שמש מאנךךג מורה לשלוח לספר את בת זמךלם , כתמורה לעזרה ששמש הושיט לזמךלם ; לשלוח לאד את חלקו בשלל ; לשלוח מתנה לךגן ולנרגל ולקרוא דרור לתושבי כרך . לכאורה אלו עניינים אוניברסליים , אך לאמיתו של דבר הם קשורים כולם במלחמתו של זמךלם באזור גיבל סנג'ר . במקרה אחר מדובר בנבואה שבה האל דגן מאיים על תשפך האל הלאומי של אשננ . גם כאן אין זה עניין אוניברסלי , אלא עניין לנו בנבואה הקשורה למלחמות זמךלם . פרשה בפ...  אל הספר
מוסד ביאליק