22. כתיבת הנבואה במקום אמירתה בעל־פה

איננו יכולים לומר בביטחון שהנבואות שהועלו על הכתב הן נאמנות לנוסח ולתוכן שבהן נאמרו . אמנם יש לנו עדויות אחדות שבהן מציינים במפורש שהנבואה נרשמה מפי הנביא ( השווה יר' לו , ד , כז , לב ; מה , א . ( במקרים אחרים ייתכן שהנבואות לא הוכתבו על ידי נביא אלא נרשמו על ידי מישהו ששמע את הדברים שהנביא נשא . יש להדגיש שהאמירה שהנבואה הוכתבה יכולה ללמד שהשפה המקורית של הנבואות היתה אכדית , ולא אמורית שתורגמה לאכדית . אפלם אפלם של שמש מבקש מיסמאל , מפקד חיל המצב של מארי באנךךג : " שלח לי סופר מיומן . אני רוצה להכתיב לו את הנבואה ששמש שלח באמצעותי למלך . " ואכן שלחו לו סופר בעל שם שומרי , אתכם . הסופר הזה כתב את הנבואה בנוכחות עדים , שתפקידם היה לוודא שהנבואה נרשמה במדויק ושלא נוספו עליה דברים שלא נאמרו על ידי האפלם . במקרה אחר מספרת המלכה שבתם , שנביא של ךךתם בא לשער הארמון ומשלא נתנו לו להיכנס לארמון , הוא שלח לה את נבואתו בכתב . ויש אף מקרה שנביא של שמש כותב בעצמו נבואות בשם האל שמש ושולחן לזמךלם . יש להניח שגם מכתב שכותבים לכאורה האלים לומרלם נשלח למעשה על ידי אפלם . מחם הכוהן הגדול של אננתם העלה...  אל הספר
מוסד ביאליק