14. תוכן הנבואות

א . ענייני פולחן : רק המחם דורש דרישות פולחניות בעליל . ב . מדיניות הממלכה : האפלם מתייחס למלחמות של מארי בבבל , בעילם , באשננ ובבנימנ . המחם לעומת זאת מתייחס רק למלחמה בבנ ^ מנ . הקמתם מתייחסת למלחמה באשננ והאסנם מתייחס למלחמה בבבל . אנשים רגילים מתייחסים למלחמה בבבל . ג . המלך : האפלם , המחם והאמנם מזהירים את המלך שעליו לשמור על עצמו . ד . שונות : האפלם של ימרוד דורש משפט צדק כתביעה כללית ולא רק בעניין המסוים שהוא נושא הנבואה . האפלם מלמרוד מבטא גם את ההשקפה שההיסטוריה מתנהלת לפי שכר ועונש בהתאם לקרבתו של המלך לאל . רק המרום דורש דרישות הקשורות לבניית מבנים . אפלם א . ענייני פולחן : האפלם דורש במכתב אחד שלו ארבעה דברים שונים : . 1 בקשה לתת כס גדול , וכן בת אחת של זמרלם , למקדש שמש בעיר ספר ובתמורה ימסור האל או מסר את אויבי זמרלם לידיו ; . 2 דרישה להביא למקדש אד בחלב את ההקדש של אך ; . 3 בפסקה פגומה מדובר כנראה במתנה שצריך לתת לדגן , ובתמורה למתנה לקבל דבר מה ; . 4 בתמורה לעזרה של האל נרגל , צריך לתת לאל את הנדר שזמךלם נדר וכן חרב . במכתב אחר אשתר של נינוה מבקשת שזמךלם יבנה לה מקדש בצ...  אל הספר
מוסד ביאליק