12. אורך הנבואה

יש לציין , שנבואות האפלם , שנאמרו בחלב מתייחדות בהיותן ארוכות יחסית , מורכבות ובעלות השראה . הן גם בעלות איכות ספרותית גדולה יותר מהנבואות האחרות ולעתים מכילות תוכחות נשגבות . הנבואות האחרות , בין אלה של האפלם ובין אלה של המחם קצרות וענייניות ורק לעתים רחוקות מכילות יסודות ספרותיים הראויים לציון .  אל הספר
מוסד ביאליק