11. המלה "נבואה" באכדית

אין מילה מיוחדת שמשמעה "נבואה . " יש מספר מלים בעלות משמעויות שונות כמו דברים שנאמרים או הוראות שניתנות , אך בהקשר לדברי הנביאים אפשר לפרשן במשמעות של נבואה : דבר , ( awatum ) אמירה נבואית ( ttutmSp הוראה , ( tertum , wilrtum ) מסר ( temum ) awatum ; temum : DV 3 K מחם : ; temum אולי tertum ; awatum ( בצירוף tertam dababum , ( qabinn , nadanum מהשוואת שני מכתבים , שבהם מובאים דבריה של אותה מוחתם , (^/? M XXVI . 200 ; 2001 ) ניתן ללמוד tertam nadanum ?^ מקביל temum'b אסנם : ) tertam ; temum בצירוף ( tertam nadanum קמתם : wiirtum ( בצירוף ( wurtam nadanum לא נשתמר סוג הנביא : igernim  אל הספר
מוסד ביאליק