9. האל מדבר מגרונו של הנביא בגוף ראשון

אפלם : לעומת הנוסח שבו נאמר בפירוש שהאפלם מצטט את דבר האל : " כה ( אמר ) האפלם של שמש : כה ( אמר ) שמש , " : או "אב ,: האפלם של אד , אדון חלב , בא אלי וכה אמר לי : כה ( אמר ) אד , " הרי במקרים אחדים האל מדבר מגרונו של הנביא . "האפלם = ) אפלם ) של ךגן של תתל קם וכה אמר : ... ' אאספך ... אמסור . " ' ... כך הוא הדבר גם בנבואותיהם של אד אדון כלס ואד אדון דולב . בשני מקרים אלו הם מדברים מגרונם של האפל . מרותם : גם במקרה זה , לעומת הנוסח שבו נאמר , שהמחתם מצטטת את דבר האל : "כה ( אמרה ) אננתם , " הרי במקרה אחד האל מדבר מגרונה של המחתם : ... אשבור ... אתקוף אתכם . " קמתם : האל מדבר גם מגרונה של הקמתם : "ואאסוף אותו ... אהרוס את עירו ואשמיד את רכושו . " חסר סוג הנביא : האל מדבר מגרון הנביא : "אזעם ובניצחון אעמוד . " ויש אף מקרה שבו האלים אפילו מאיימים זה על זה , למשל : ךגן ץכךבאל ( אלי תרק ) וחנת ( אלת העיר תנת ) אומרים את דברם כנגד תשפך ( האל של אשננ . (  אל הספר
מוסד ביאליק