7. כיצד מביע הנביא את המסר שלו

כותבי המכתבים מתארים את השלבים הקודמים למסירת המסר על ידי הנביא , כגון הגעה למקום , קימה לצורך הדיבור וכר . ' כמו כן הם מציינים את הפועל שבו מתואר הדיבור עצמו . אפלם : הדרך , שבה האפלם מביע את המסר שלו , מתוארת כך : הוא אומר את דברו ; הוא בא ואומר את דברו ; הוא קם ואומר את דברו ; הוא עומד וזועק ארוכות בשער ; הוא בא לשער הארמון וכותב את המסר שלו למלכה ; הוא מכתיב את נבואתו לסופר נאמן ; ולבסוף הוא בא ואומר שהאל שלח באמצעותו מסר למלך . ( אומר ; qabiim בא ואומר Up ; alakum + qabiim ואומר ; tebiim + qahiim ; tebiim + dababum \ tebum + ummami בא וכותב או מעביר את המסר ; alakum + saparum עומד וזועק ארוכות , uzuzzum + sitassum הנביא מכתיב sustumm נבואה לסופר נאמן ; האל שלח saparum באמצעות הנביא את המסר שלו למלך ) מחם : הדרך שבה המרום מעביר את המסר שלו דומה בחלקה לזו של האפלם ובחלקה מיוחדת לו . הוא אומר את דברו ; הוא בא ואומר את דברו ; הוא בא ומדבר ברגש או בתקיפות ; הוא קם ואומר ; הוא קורא חזור וקרוא . יש להתיש , שאף לא פעם אחת נאמר עליו שהוא משתגע , namhiim הדבר מלמד שכאשר נעשה שימוש בפועל זה ...  אל הספר
מוסד ביאליק