6. הקשר בין האל לנביא

פעמים אחדות מתארים הנביאים את טיב הקשר שלהם עם האל בפועל " לשלוח" saparum הם מדגישים , שנשלחו על ידי האל . ובמקרה אחד מתארים את הקשר בפועל "להורות" , suhuzum האל מורה לשליח מה עליו לומר . השימוש בפעלים האלה מלמד שהאל מדומה למלך והנביאים הם שליחים מטעמו . אפלם : הנביא אומר , שהאל שמש שלח באמצעותו את נבואתו למלך . מחם : המתנבא אומר שהאל או דגן שלחו . אנשים רגילים : אשת איש אומרת שךגן שלח אותה . סוג הנביא לא נשתמר : האל ךגן הורה לנביא את אשר עליו לומר .  אל הספר
מוסד ביאליק