5. האזור שבו התנבאו

רק האפלם פועל גם מחוץ לתחום ממלכת מארי : באנךךג , שבאזור ג'בל סנג'ר , בבבל ובימחד . אפלם : אנךךג ; בבל ; ךר ; חלב ; כלס ; מארי ; סגךתם ; תרק ; תתל . אפלתם - י : מארי . ^ מחם : ךשרן שבמחוז תרק ; מארי ; םגרתם ; תתל ; תרק . מחתם : שכ שבמחוז מארי . אסנם : מארי . 7 ןמתם : מארי . אשה פשוטה : מארי ; תרק . לא נשתמר סוג הנביא : תרקן .  אל הספר
מוסד ביאליק