4. מקום ההתנבאות

ברובם של המקרים נשאו הנביאים את דבריהם במקדשים שאליהם היו קשורים . אפשר להסיק מכך , שהם היו מתנבאים במקדשים אלה בדרך של שגרה , אך רק חלק קטן מנבואותיהם הגיע לידינו . בדרך כלל נאמרו דברי הנביאים בפני המלך ובנוכחות הציבור שהיה באותה שעה בארמון , ולכן הם לא נרשמו . הנבואות שהגיעו לידינו הן אלה שנובאו שלא במארי או שהמלך נעדר ממארי ולכן תוכנן נשלח אליו במכתבים . אפלם : מקדש אך ; מקדש ךגן ; מקדש ךגן של תרק בתתל ; מקדש חשמתם ; מקדש ננחרסג , כנראה בתרק r שער הארמון בבבל ושער בית אשמךגן בבבל ; באספה . מחם : מקדש ךגן בתרק ; מקדש ךגן בתתל ; מקדש אננתם במארי ; לפני שער סגךתם , לפני זקני סגךתם ( מודגש שם שהנבואה נאמרה שלא בסתר . האם ניתן ללמוד מכך , שיתר הנבואות נאמרו באופן אישי , בסתר ? והשווה יר' לח , ידן . ( אסנם : מקדש אננתם במארי . קמתם : מקדש בלתאכלם . לא נשתמר סוג הנביא : מקדש ךגן . אשה פשוטה : מקדש אננתם במארי .  אל הספר
מוסד ביאליק