3. שמות האלים שבשמם מתנבאים הנביאים (בסוגריים מקום המקדש)

האלים והאלות שבשמם מתנבאים הנביאים נמנים כולם על האלים הראשיים . חלק מהאלות הן התגלמויות של האלה הראשית אשתר , אשר סוגדים לה במארי ובסביבותיה : בלתאכלם , אננתם וךךתם . האל שבשמו מתנבאים יותר מכל אל אחר הוא דגן 16 ) נבואות ) ולאחריו אד = ) הדד ) 7 ) נבואות . ( האלה שבשמה מתנבאים יותר מכל אלה אחרת היא אננתם 4 ) נבואות . ( אפלם : אך ; אך אדון חלב , אך אדון כלס ; אשתר של ננת = ) נינוה ;( בלתאכלם ( ארמון מארי ;( ךגן ( במארי היה מקדש לאל דגן ;( ךגן של תרקן ;(?) ךגן של צבתם ( היה שם מקדש לאל ךגן ;( ךגן של תתל ; ךךתם ; חשמתם ; מרדף ( בבל ;( ננחרסג ( אם האלים ;( נרגל = ) אמ , err נרגל של חבשלם ;(?) שמש . מחם : אך ; אננתם ; אתרמר ; ךגן ; ךגן של תתל ; ךגן של תרלן ; ננחרסג ; נרגל = ) אמ , אמ . ( השוואה בין המחם לאפלם מלמדת שהמחם מתנבא בשם שני אלים : אתרמר , האל הראשי של מארי , והאלה אננתם , שהאפלם אינו מתנבא בשמם . קמתם : ךגן של תרק . אסנם : אננתם . אשת איש : ךגן . לא נשתמר סוג הנביא : ךגן ; דונת .  אל הספר
מוסד ביאליק