2. שמות הנביאים

אפלם : אמ ; אלפן ; אצאח ; אשךזךגן ; אתמךם ; לפחם ; קשתךגן ; קשתךךתם ; קשתם . אפלתם : אנבנ . מחם : אאמךמק ; אאמצ ; אךנכב ; ארמלך ; שלבם האסנם . מחתם : אחתם ; אנתבנ ; חבתם ; נורתם ; ךבתם ; רתם . אסגם : אלחזני ; שלבם ( שהתנבא כמחם . (  אל הספר
מוסד ביאליק