פרק שני הנבואה במארי

קוראי העברית למדו על הנבואה במארי בעיקר ממחקריו הרבים של אברהם מלמט ( ראה רשימה ביבליוגרפית ב"ספר מלמט , " ארץ ישראל כד [ תשנ '' ד , [ עמ' 0 ran שהוא מחלוצי המחקר בתחום ומראשי המדברים בו . הדברים שאביא להלן מבוססים על המחקרים הרבים שנתפרסמו מאז מסר האשורולוג ג'ורג' דרסן , שעמד שנים רבות בראש הצוות שפרסם את תעודות מארי , לחוקר המקרא אדולף לודס את התעודה הנבואית הראשונה בשנת . 1947 במיוחד ראויים לציון המחקרים האחרונים של שני ראשי "הקבוצה של מארי" הנוכחית , דאךמארי דירן ודומיניק שרפן , שאינם נגישים למרבית קוראי העברית : Jean-Marie Durand , "Les textes prophetiques " , j 4 / r A /' vey epistolaires tie ManI / 1 ( ARMT XXV \/\) , Paris 1988 , pp . 375-482 — . "Les 'Declarations prophetiques' dans les lettres de Mari " , in J . Asurmendi ( ed . ) , Propheties et oracles , I , dans le Proche-Orient ancien , Supplement au Cahier Evangil 88 ( 1994 ) , pp . 8-74 — , "Les propheties des textes de Mari" , in J .-G . Heintz ( ed . ); Oracles et propheties dans 1 ' anliquile , Acles du Collogue de S...  אל הספר
מוסד ביאליק