ב. ממלכת זמרלם

מבנה ממלכת זמךלם לא היה שונה מזה של לסמחאך . ההבדל העיקרי בין שתי הממלכות נעוץ היה בעובדה שבתקופתו היתה מארי ממלכה עצמאית ולא חלק ממעצמה . תחומה של ממלכת זמךלם הגיע במעלה הפרת עד תתל , במעלה החבור עד קטנן ובמורד החבור היא כללה את סחם . נחר ( נחור ) שבמעלה החבור העליון נשלטה ישירות על ידי זמךלם באמצעות נציב מטעמו . בערים שהיו חלק מממלכת סמסאד שבו למלוך מלכים , שחלקם היו מבתי המלוכה שהודחו בזמנו על ידי סמסאד . רבים מבין המלכים החדשים קשרו קשרי ברית עם זמךלם , שהיה הריבון שלהם והם היו בני חסותו , במעמד של וסאלים . הקשרים בין מארי לבעלי בריתה נתקיימו באמצעות חילופי שליחים תכופים , באמצעות משלוח חילות מצב ממארי לערי הממלכה ( ובשעת הצורך גם תגבורות , ( בהחלפת מתנות ובביקורים הדדיים . באשר לארגון הממלכה - לא היה כל הבדל בין תקופתו לתקופת : סמחאד .  אל הספר
מוסד ביאליק