א. ממלכת סמסאד

ממלכת סמסאד היתה ממלכה ריכוזית רחבת ידיים , שהיה בה מרכז ראשי בשבת אנלל מקום מושבו של המלך הגדול סמסאד , ושני מרכזי משנה , מקום מושבם של בניו המלכים , שהיו לאמיתו של דבר משנים למלך : אכלתם מקום מושבו של אשמךגן ומארי מקום מושבו של ? סמחאך . לב ממלכתו של לסמחאך נקרא "אח פךתם" = ) גדת הפרת . ( הכוונה לעמק הפרת המשתרע ממחוז מארי ועד מחוז סגךתם . תחום אחריותו של יסמחאך הגיע במעלה הנהר עד תתל , במעלה הבליח עד שבת שמש , במעלה החבור עד קטנן ובמורד הפרת נכללה סדום בתחום אחריותו . כמו כן היה אחראי לאזור שבדרום ג'בל סנג'ר . בתחום ממלכת סמםאך לא התקיימו כמעט ערי ממלכה עצמאיות שבראשן מלכים . אלה הודחו על ידי סמסאד לאחר כיבושן והוחלפו על ידי מושלים , שהיו חלק ממנגנון הממלכה . לצידו של המלך עמדו מזכיר אישי , מנהל הארמון , אב בית , ממונה על חלוקת השדות , אביר הרועים , שרים ובראשם ראש השרים , שר חוץ , סופרים ומנהלי חשבונות . לא נפקד גם מקומם של הכוהנים , הכוהנות , המנחשים , הנביאים , הרופאים , הטבחים , הנגנים והחצרנים . הגוף העליון לצד המלך היה מועצת השרים שלעתים התנהלה בסודיות מוחלטת . בראש הצבא עמד ש...  אל הספר
מוסד ביאליק