ה. זמרלם (1761/60 - 1775/4 לפסה"נ)

במניין שנות המלוכה של זמךלם עושים שימוש הן במספרים סידוריים והן במספרים יסודיים המסומנים בגרש , דרך משל : "שנה שלישית" . ( 1 ' = ) ההסבר למניין הכפול הוא זה : אין בנמצא רשימה מקורית של שמות השנים של זמךלם לפי סדרם , כדוגמת אלה שאנו מוצאים , דרך משל בבבל . אולם בידי בירו עלה לשחזר סדר שמות של שתים עשרה שנים ( השנה השתים עשרה היא השנה האחרונה ) M . Bimt , "Donnees nouveiies ) sur la chronologie du regne de Zimri-Lim " , Syria 55 [ 1978 ] , . ( p . 333-343 במאמר משנת "La duree du regne de Zimri-Lim ) 1979 ( roi de Man " , Israel Oriental Studies 9 , pp . 1-8 הצעתי , שבין שנת עלייתו של זמךלם על כס המלוכה לשנה הראשונה ברשימה חלפה רק שנה אחת , והיוצא מזה שרשימת שמות השנים כוללת רק ארבע עשרה שמות ( ביניהן יש שנים שנשאו שני שמות . ( לפיכך צריך להוסיף לכל מספר יסודי המסומן בגרש , שנתיים על מנת למצוא את המספר הסידורי של אותה שנה . לאחרונה הציעה "הקבוצה של מארי" FM v , pp . 170- ) , ( 181 שמספר שמות השנים של זמךלם עמד רק על שלושה עשר שמות -.דרך משל "שנה שנייה" . ( 1 ' = ) לפיכך אנו מציעים את הנוס...  אל הספר
מוסד ביאליק