ד. יסמחאד (1776/5-1792 לפסה"נ)

בשנת 1972 לפסה"נ כבש סמסאד את מארי ובכך איחד את הארץ שבין הפרת והחידקל . יש סוברים , שיסמחאך לא נתמנה למלך מארי מיד עם הכיבוש , אלא רק כעבור חמש שנים . לדעתנו מותר להניח שמינויו תכף לכיבוש . בתקופת יסמחאך השנים נקראו על שם האפתים , ובאשר לשמות החודשים הרי במכתבים השתמשו בלוח השנה של סמסאד בעוד שבתעודות המנהליות עשו שימוש הן בלוח השנה של סמסאד והן בלוח השנה של מארי . יש לציין שבתקופתו הראשון לחודשי השנה היה דווקא אלול . ? סמחאך מלך שמונה עשרה שנה . הבסיס לשחזור הכרונולוגיה של חלק הארי של תקופת יסמחאך היא "הכרוניקה האפונימית , " אף שזו לא נשתמרה בשלמותה . שנה ראשונה , "דוימלף" 1792 ) לפסה"נ : ( ככל הנראה כיבוש מארי אירע בחודש סירן . ( X ) לפי השקפתו הדתית של סמסאד , אתרמר , אל העיר מארי , הוא זה שהעניק לו את השלטון על מארי , על עמק הפרת ( אח פךתם , ( ועל מרחבי הממלכה של יחךנלם . כל התעודות משלושת החודשים האחרונים של השנה עניינן רישום המצאי ( אינוונטר ) של אוצרות ארמון מארי . על המשכיות אמרכלות הארמון תעיד העובדה ששני הפקידים שעסקו ברישום המצאי שירתו גם תחת יחךנלם וסמימם . רק כעבור שנים א...  אל הספר
מוסד ביאליק