ג. סמימם (1793/2-1795/4 לפסה"נ)

סמ . ימם מלך רק עשרים חודש , והמידע עליו מועט ביותר . הוא ביצר שתי ערים , כנראה כנגד אויבים אפשריים : את חלבת כנגד סמאפח , מלך חלב , ואת סגךתם כנגד םמסאך . כנראה שסמימם היה וסאל של םמסאך ולאחר שהפר את הברית עם סמסאד , רצחו אותו עבדיו , כנראה בהשראת סמםאך , שכבש את מארי . מעניין לציין שהעדות היחידה לכיבוש מארי על ידי סמסאד מצויה במכתב שנמצא בחצור . סמסאד המליך במארי את בנו הצעיר ? סמחאד , ואת בנו בכורו , אשמךגן , המליך באכלתם . בתקופת סמימם המשיכה לשרת האמרכלות מימי אביו והוא אף שימר את ההרמון של אביו .  אל הספר
מוסד ביאליק