ב. יחדנלם (1796/5-1806/5 לפסה"נ)

בתקופת יחךנלם , סמימם וזמךלם כל שנה נקראה , כמנהג בבל , על שם מאורע חשוב שאירע בשנה הקודמת . לעומת זאת בימי ? סמחאך נקראה השנה על שם אישיות חשובה , אפונים rarcn , 5 j כמנהג אשור . מתקופת יחךנלם ידועים שמות של חמש עשרה שנים , אך לא עלה בידי החוקרים לקבוע את סדרן , לפיכך נוכל לתאר אירועים היסטוריים , אך ללא ציון תאריכם . יחךנלם פלש לאזור משולש החבור , היא אךמרץ , והתנגש באזור העיר נגר עם בנו של אלכבכב , סמסאך , שמלך בשחנ היא שבת אנלל , וניצח אותו . ייתכן שבעקבות הניצחון יצא יחךנלם למסע ארוך שנמשך כשנה . לפי שמות הערים שבהן ביקר ותאריכי ביקוריו ניתן לשרטט את סדר המסע : בתחילת מסעו הגיע עד לצפון מזרח ג'בל סנג'ר , סמוך לחידקל העליון , ומשם פנה למשולש החבור , שאותו חצה , והמשיך את דרכו במורד החבור עד השפך שלו לפרת ומשם עלה במעלה הפרת עד הגבול עם ימרוד , שבירתה חלב , ואזי פנה לאחור ועלה במעלה הבליח . ייתכן שיש לקשור למסע זה את כיבושן של שתי ערים , האחת בין החבור לבליח והשנייה על הבליח עצמו . בצד המלחמות עם אויבים מחוץ נאלץ יחךנלם גם להתמודד עם מרד של איגוד שבטים נוודים למחצה שישב בתוך ממלכתו ...  אל הספר
מוסד ביאליק