א. יגדלם (עד 1806 לפסה"נ)

בחפירות מארי לא נמצאה ולו תעודה אחת מתקופתו , ולכן משערים החוקרים שעדלם לא מלך במארי . לדעתנו יש ראיות לפיהן הוא אכן מלך במארי . מהמכתב המפורסם שכתב ? םמחאך לאל ומ"הכרוניקה האפונימית" מסתבר שהוא מלך בחלק האחרון של מלכות אלכבכב , שמלך כנראה באכלתם , שעל החידקל , ובתחילת ימי בנו , סמםאך . יגדלם היה בעל בריתו של אלכבכב , אך בשנה האחרונה למלכות אלכבכב פרצה ביניהם מלחמה שבה ניצח , לפי הנאמר במכתב , אלכבכב . לפי מכתב מימי זמךלם התקיימה ברית בין מארי לבבל בזמן יגדלם .  אל הספר
מוסד ביאליק