1. תקופת המלכים האמוריים

א . יגדלם ( עד 1806 לפסה"נ ) ב . יחךנלם 1796 / 5 - 1806 / 5 ) לפסה"נ ) ג . סמימם 1793 / 2 - 1795 / 4 ) לפסה"נ ) ד . יסמחאד 1776 / 5 - 1792 ) לפסה"נ ) ה . זמךלם 1761 / 60 - 1775 / 4 ) לפסה"נ )  אל הספר
מוסד ביאליק