פרק ראשון תולדות מארי

את ההיסטוריה של מארי ניתן לחלק לשלוש תקופות : . 1 תקופת המלכים הקדמונים ( מאות כ"ז - כ"ג לפסה"נ בקירוב . 2 ;( תקופת "המושלים" ( מסוף מאה כ"ג לפסה"נ עד סוף מאה י"ט לפסה"נ בקירוב . 3 ;( תקופת המלכים האמוריים : עדלם , 'ןחךנלם בן עדלם , סמ ? מם בן קחךנלם , יסמחאד בן סמסאד וזמרלם "בן" ? חךנלם ( מסוף מאה י"ט עד שנת 1761 / 60 לפסה"נ . ( על שתי התקופות הראשונות יש לנו מידע מועט ביותר מלבד עצם שמות האישים ( ראה : השבטים האמוריים , עמ' . ( 42-41 , 34-33 לעומת זאת על תקופת המלכים האמוריים , בייחוד על שני המלכים האחרונים , יסמחאד וזמרלם , יש בידינו מידע רב . אך למרות זאת המידע ברובו המכריע איננו שלם , אלא הוא מורכב מפיסות מידע לעתים נטולות רצף , ולכן התיאור ההיסטורי איננו יוצר תמונה שלמה אלא תמונה מקוטעת , מעין תצרף ( פזל , ( שחסרים בו חלקים רבים , ולעתים דווקא החלקים המכריעים . המלכים שבהם נדון במחקרנו הם כאמור ממוצא אמורי . ( Amurriim ) השבטים האמוריים , שהיו במוצאם נוודי צאן , חדרו לכל ארצות היישוב של הסהר הפורה מהערבה הסורית בשלהי האלף השלישי ובתחילת האלף השני לפסה"נ והשתלטו על ממלכות רבות , ב...  אל הספר
מוסד ביאליק