נבואות, בריתות ושבטים בתעודות מארי

משה ענבר ספריית האנציקלופדיה המקראית מוסד ביאליק ירושלים בסדרה זר יצאו לאור משה גרינברג ( עורך ) פרשנות המקרא היהודית , פרקי מבוא חיים רבין ( עורך ) תרגומי המקרא , פרקי מבוא יעקכליכט ( עורך ) מועדי ישראל עמנואל טוב ביקורה נוסח המקרא חיים רבין שפות שמיות יאירה אמית ספר שופטים אמגות העריכה שמואל אחיטרב אסרפת כתובות עבריות חנוך רביב החברה בממלכות ישראל ויהודה דניאל סייז דקדוק לשון אוגרית אלישע קימרק ארמית מקראית פרנק פולק הסיפור במקרא יאיר הופמן שלמות פגומה זאב ויסמן סטירה פוליטית במקרא  אל הספר
מוסד ביאליק