אנטוניוס

א אבי אביו של אנטוניוס היה אנטוניוס הנואם , שמאריוס הרגו משום שנמנה עם סיעתו של םולא . אביו היה אנטוניוס המכונה קף טיקום ! 5 איש שלא היה ידוע ומהולל בענייני מדינה , אבל בעל סבר פנים יפות וטוב לב , ובייחוד בעל מידות יקרות' כמוכח ממעשה זה : רכרשו לא היה גדול , ועל כן מנעה אותו אשתו מלנהוג ביד רחבה עם הבריות ; אבל פעם בא אליו אחד מידידיו לבקש כסף ולא היה לו , ציווה לנערו להביא לו ספל כסף מלא מים , וכשהובא לו הרטיב את פניו באילו חפץ להתגלח , שלח מלפניו את הנער בעניין אחר' נתן את הספל לידידו וביקש אותו להשתמש בו לצרכי עצמו . אחר כן , כשראה שחקירה גדולה נעשית בין המשרתים , ואשתו כועסת ורוצה לבדוק כל אחד ואחד' הודה על מעשהו וביקש סליחה . ב אשתו יוליה היתה מבית בני קיסר ולא נפלה מן הטובות והצנועות שבבנות דירה . היא חינכה את אנטוניום בנה , לאחר שנישאה אחרי מות אביו לקורנליוס לנטולום , שקיקרון הרג 1 כמעורב בקשר קאטילינה . זו היתה' כנראה , סיבתה ותחילתה של השנאה העזה שאנטוניוס שנא את קיקרון . ואנטוניוס אומד , שאף גופתו של לנטולוס - Marcus Antoniue 1 נכדו של מארקוס אנטוניוס הנואם הגדול , שהיד . ...  אל הספר
מוסד ביאליק