ברוטוס

א מארקים ברוטוס היה מבני בניו של יוניוס ברוטוס , שהרומיים הראשונים עשו פסל נחושת של דיוקנו והעמידו אותו בקאפיטוליום בין פסלי מלכיהם , והוא עומד כשחרבו שלופה בידו' להודיעך שבכוח רב הכניע את בני טארקוויניוס . אבל טבעו של עצמו היה קשה , כחרב זו שהחרש הטבילה במים קרים מדי ; והואיל ומידותיו לא נתעדנו על ידי חינוך משכיל' הגיע בשפימ ת חרונו על העריצים עד כדי הריגת בניו שלו . אבל מארקוס ברוטוס , שבו הדברים אמורים בפרק זה , כבש את מידותיו בחינוך ובהשכלה פילוסופית , זירז את טבעו כבד התנועה ונדיב הרוח על ידי רצון המעשים שבו , והגיע , לפי הנראה , למזיגה כל כך מושלמת של יסודות הנאה , עד שגם אותם האנשים , שהיו אויביו בשל הקשר שקשר על קיסר , תלו בברוטום כל מה שהיה נאה במעשה זה , וכל הכעור שבו טפלו על קאםיוס , 3 חברו וידידו של ברוטוס , שלא היה דומה לו בפשטות ובטוהר . אמו של ברוטוס , םרוויליה , היתד . ממשפחת סרווי ליוס אהאלא , שבשעה שספוריוס מיליוס נשא את עיניו לשלטון עריצים והסית את העם למהומה , החביא פגיון בבית שחיו , הלך אל הפורום , בא ועמד סמוך אצל האיש , unn — ( 42—78 ) Marcus Junius Brutus 1 ובן...  אל הספר
מוסד ביאליק