קיסר

א לאחר שכבש סולא את השלטון על רומי , לא יכול לפתות את קורנליה בת קיי . א' שהיה קודם שליט יחידי במדינה , לעזוב את קיסר בעלה , אף על פ" עליה בהבטחות וגם באיומים ! ולכן החרים את הנדוניה שלה . ועל שום מה היתד . של סולא רעה בקיסר ? מפני שמבני משפחתו של מאריום היה : יוליד ' . דודתו של קיסר היתד . אשתו של מאריום הזקן ואמו של מאריוס הצעיר ! ונמצא , זד . בן דודתו של קיסר היה . בתחילה , בזמן ההריגות הגדולות , שכח מולא את קיסר מפני רוב טרדותיו . קיסר לא הסתפק בכך , אלא אף על פי שעדיין צעיר מאוד היד . הציג את עצמו בבחירת הכוהנים . אותר . שעד . נתן סולא את דעתו על הדבר והכשיל את בחירתו . אבל כשנמלך בידידיו אם יש להרגו , אמרו אחדים שלא כדאי להרוג נער כזד ! . להם ענד . סולא , ששוטים הם שאינם רואים שבנער זה טמון יותר ממאריוס אחד . לאחר שפסוק זה הגיע לאזני קיסר , הסתתר ! והיה נע ונד ימים מרובים בארץ הםאבינים . פעם אחת כשנשאוהו בלילה מבית לבית מפני מחלתו , נפל בידי חיילי סולא שהיו בולשים במקומות אלו אחר מתחבאים . אבל עלתה בידו לשחד את ק 1 רנליום מפקדם בשני כיכרי כסף , ומשהוצי אוהו ירד מיד לשפת הים וה...  אל הספר
מוסד ביאליק