קיקרון

א אומרים , שהלוויה , אמו של קיקרון , היתה ממשפחת טובים ואורח חייה היה נאה , אבל ביוחסי אביו חלוקים הדברים . יש אומרים , שנולד ונתחנך בבית מלאכה של כובסים ! אחרים מעלים את מוצא משפחתו עד טוליוס אטיוס , שהיה מלך מהולל של הוולסקים ונלחם ברומיים בתוקף גדול . על כל פנים נראה , שאותו אדם ממשפחה זו שנקרא ראשון בשם קיקרון , איש חשוב וידוע היה ; שהרי הבאים אחריו לא זו בלבד שלא דחו את השם , אלא החזיקו בו ברצון , אף על פי שרבים היו מלגלגים עליו . שהרי cicer נקרא ברומית האפון , וכנראה היתה לאותו איש גומה בקצה אפו , כדוגמת החריץ שבאפון , וכך קנה את כינויו . כשקיקר 1 ן זה , שבו אני מדבר כאן , פנה לענייני המדינה והיה בראשונה מועמד לשררה , היו ידידיו סבורים שעליו לשנות את שמו ! על כך ענה ביהירות נעורים , שישתדל שקיקרון יהיה מגובד יותר מסקאורוס וקאטולוס . כשהיה קויסטור בסיקיליה והביא תרומה לאלים חפץ של כסף , חקק בו את שני שמותיו הראשונים , מארקוס וטוליוס , ובמקום השלישי ציווה לאמן לגלף דמותו של אפון , מעשה מהתלה . זהו מה שמספרים בעניין שמו . ב אומרים , שאמו של קיקרון ילדה אותו בלא חבלי לידה ביום השלי...  אל הספר
מוסד ביאליק