קראסוס

א מארקוס קראסום , שאביו 1 קנסור היה ונתכבד בתהלוכת ניצחון , גדל יחד עם שני אחיו בבית קטן . אחיו נשאו להם נשים עוד בחיי ההורים , וכולם היו מסיבים אל שולחן אחד , ואפשר שדבר זה נטע בו בקראםוס יותר מכל את מידת המתינות וההסתפקות , שהראה אחר כך באורח חייו . לאחר שנפטר אחד האחים , נשא את אלמנתו שילדה לו את בניו , ולא , היו ברומי חיי משפחה מתוקנים יותר מחייו . אף על פי כן העלילו עליו לימים , שנטפל לליקיניה , אחת הבתולות הווסטאליות » ליקיניה הובאה לדין בקיטרוגו של איש ששמו פלוטינוס , אבל יצאה זכאית , משום שמצאו שהיתה לה אחוזה יפה בעיבורה של העיר , שקראםום חפץ לקנותה במחיר מועט ! על כן היה בא תכופות אצל הבתולה והשתדל למצוא חן בעיניה , עד שנחשד על הדבר ההוא . וכך אפשר לומר , שבזכות תאוות בצעו ניצל מקיטרוגה של שחיתות , וכך יצ » זכאי מלפני השופטים . אבל מליקיניה לא הרפה עד שקניינו היה בידו . ב הרומיים אומרים שעבירה אחת שהיתה בידו הטילה דופי בכל מידותיו הטובות של קראםוס , והיא אהבת הון . ובאמת נראה , שתאווה זו היתה כל-כך תקיפה בו , עד שנתבטלו בפניה כל שאר מומיו . הראיות החותכות לאהבת הון זו הם דרכי ...  אל הספר
מוסד ביאליק