מאריוס

א לא נודע לנו שם שלישי של גאיוס מאריוס , כשם שנמסרו רק שני שמות של קווינטוס סרטיריוס - , שכבש את ספרד , ושל לוקיוס מומיוס , כובש קיר נתוס לפי שלזה ניתן הכינוי 'אכאיקוס' רק אחרי כיבוש עיר זו , כשם שנקראו סקיפיון ' אפריקאנוס' ומיטילוס 'מאקדוניקוס' על שם כיבושיהם . בזה ראה פוסידוניום ראיה שאין טובה הימנה לסתור את דעת הסבורים , ששמם השלישי של הרומיים הוא השם הפרט / כגון קאמילוס ומארקלוס וקאטון , שאם כן אתה נמצא אומר , שאין לאלה , הנקראים בשני שמות בלבד , כל שם פרטי . אבל פ 1 סיד 1 נייס לא ראה , שעל פי דעתו אתה נמצא אומר , שאין שמות פרטיים לנשים , שכן אלה חסרות כולן את השם הראשון , שפוסידוניוס חושב אותו לשם הפרטי של הרומיים , בעוד שהשני הוא שם משפחה אחת' שכל בניה נקראים בו , כגון פימפיוס או מאנליוס או קירנליום , כדרך שביוונית אפשר לקרוא את בני היראקלס ובני פלופס על פי משפחותיהם : היראקלידים ופלו פידים . והשם השלישי הוא על פי דעה זו כינוי הניתן לפי טבע האיש או מעשה מצוין או מפני תכונות שבגופו , כגון מאקרינוס , טורקוואטוס או סולא , ואצל היוונים מנימ 1 ן , גריפ 1 ס או קאליניק 1 ס . ואף על פי...  אל הספר
מוסד ביאליק