קאטון הזקן

א אומרים שמשפחת קאטון מוצאה מטוסקולום , אף על פי שלפני עיסוקו בענייני צבא וציבור ישב בנחלת אבותיו שבארץ הסאבינים . מאבותיו' שלפי הנראה לא יצא להם שם , משבח קאטון עצמו את מארקוס אביו כאיש טוב וחייל אמיץ לב' ומספר על קאטון סב ' 1 שזכה לפרסים מרובים כגמול על מעללי גבורה שעשה וכן שקיבל מאוצר המדינה בגלל אומץ לבו את מחירם של חמישה סוסי מלחמה שאבדו לו בקרבות . הרומיים היו קוראים לאנשים , שלא יצא שם לאבותיהם' אלא הם ראשונים ששמם נתפרסם בזכות מעשי עצמם' בשם 'אנשים חדשים 1 ' וכך קראו לו לקאטון' אבל הוא אמר שאף על פי ש'חדש' הוא מצד שירותיו וכבודו בציבור' מצד מעשי אבותיו ומידותיהם הטובות הוא ראשון שבראשונים . כינויו 4 היה תחילה לא קאטון , אלא פריסקוס , ואחר כך קראו לו קאטון על שום תכונתו' לפי שהמלה הרו מית 'קאטוס' פירושה 'הפיקח . ' שערו היה אדמדם ועיניו כחולות . וכך מתאר את צורתו החיצונית מחבר האפיגראמה המהתלת' שלשונה : -לא תקבל r— j פרספוני 6 " v t v ב # אול את האי T # העוקץ 1 r « T כל , זה שעיניו כחלות , את הפורקי האז ים.- 149—234 ) Marcus Porcius Cato 1 לפני סה '' נ , ( נקרא . major היינו הז...  אל הספר
מוסד ביאליק