טיבריוס גראקכוס

א טיבריוס וגאיום היו בניו של טיבריוס גראקכוס ם אשר אףי על פי שקנסור היה ושימש קונסול שתי פעמים וגם זכה לשתי תהלוכות נצדוון , יותר מכובד היה בשל מידותיו מבשל משרותיו . לפיכך משמת סקיפיון < שניצח את חניבעל , ' ראוי ל ^ את לאשה את בתו קורנליה , אף על פי שלא היה ידידו , אלא מן החולקים עליו . אומרים : מעשה בטיבריוס זה , שמצא במיטתו זוג נחשים , והמנחשים שעיינו בפרשת האות הזהירוהו שלא יהרוג ושלא ישלח את שניהם , אלא יבחר באחד 1 אמרו אם ייהרג הזכר' ימות טיבריום , ואם הנקבה — תמות קורנליה . טיבריום ( כך באותו סיפור ) אהב את אשתו והיה סבור' שהמיתה יפה לו יותר , שהוא גדול בשנים מקירנליה הצעירה . לפיכך הרג את הזכר ושילח את הנקבה . הוא מת זמן קצר לאחר המעשה והניח שנים עשר ילדים , שילדה לו קורנליה . היא קיבלה על עצמה את גידול הילדים ואת פרנסת הבית וגילתה תבונה , אהבת ילדים ונדיבות לב במידה כזאת , עד שראו שבדין גמר טיבריוס למות תחת אשה שכמותה . לתלמי המלך י , שחפץ ליתן לה חלק במלכותו ולשאתה לאשה , סירבה ונשארה באלמנותה . כל ילדיה מתו עליה , ו — TiberiuB Semproniua Gracchus נכדו של פובליוס םקיפי 1 ן ...  אל הספר
מוסד ביאליק