פאביוס מאכסימוס

א אומרים שנימפה אחת , ולדברי אחרים אשה אחת מבנות המקום שהרקולס בא אליה על שפת הטיבר' ילדה את פאביוס , אותו האיש שבנה את פאביוס , מן הגדולים והמכובדים שבבתי רומי . ויש אומרים , שראשוני משפחה נקראו לפנים בשם פודיים , על שום הקויחין ששימשו להם לצרכי ציד ( עד היום קוראים ברומית לשיחין , Fossae ולמלאכת חפירתם אומרים , ( fodere ובמשך הזמן נשתנו שני הגאים בשם זה , וכך בא לעולם השם פאביים . מבית זה יצאו הרבה אנשים גדולים והגדול שבהם היה תלוס , שהרומיים כינוהו בשם מאפסימום . מבני בניו של זה בדור רביעי היה פאביוס מאכםימוס , שפרשת חייו היא עניין הספר הזה . על שום סימן שבגופו כינוהו גם בשם ץירוק 1 סוס / ' מפני יבלת קטנה שהיתי ! לו בשפתו העליונה . וכן נתכנה בילדותו בשם א 1 ביקולה , כלומר : הטלה , מפני מזגו הנוח והמתון . ומשום ששקט ושתקן היה , זהיר מאוד במשחקי הילדים' איטי ומתקשה בלימודיו" מבטל רצונו מפני רצון חבריו — חשדו בו רואיו מחוץ , ששוטה ושפל ידיים הוא , ואך מעטים הבחינו את יציבותו העמוקה , את מעלת רוחו , ואת תכונת האריה שבמזגו אבל אך הגיע לעסקי מעשה- מיד נוכחו רבים לדעת שעצלותו למראית עין א...  אל הספר
מוסד ביאליק