קוריולאנוס

א מן המשפחה המיוחסת של בני מארקיוס שברומי יצאו הרבה אנשים נכבדים' בהם גם אנקוס מארקיוס , 2 שהיה נכדו של נומא ומלך אחרי טולוס היסטיליוס גם פובליוס וקווינטוס , שהביאו לרומי מים טובים בשופי * ' מבני מארקיוס היו » קנסורינוס , שנבחר פעמיים לקנסור' ובסוף פיתה את העם להתקין תקנה' שאין רשאי לשמש פעמיים בכהונה זו . גאיוס מארקיוס' שלשם סיפיר קורותיו נכתבו הדברים האלה' נתחנך בידי אם אלמנה , לאחר שנתייתם מאביו ו ומעשיו הוכיחו , שאף על פי שמרובים פגעי היתמות' הרי אין בה כדי למנוע אדם מלעשות גדולות ולהתרומם מן הבריות' ולשווא תולים בה המקולקלים את קלקלתם ואומרים' שיצאו לתרבות רעה מפני שאיש לא שקד על תקנתם בנעוריהם . אבל מקוריולאנוס אפשר להביא ראיה 1 גאיום ( לפי גירסת פלוטארכום : גניאוס ) מארקיוס קוריולאנום , דמות מאגדתה הקדומה של רומי ו מוצא הסיפור הוא לפי הנראה בחוג המשפחות העממיות' במאה הרביעית או השלישית לפני ספה"נ . ונמצא , מכל האישים שהביוגראפעת שלהם ניהרגמו בספר זה' קוריולאנוס הוא היחידי שאינו אלא משל . אבל הסמל הקיים שנקבע בדמותו הוא בעל משמעות היסטורית מלאה ושלמה : הגיבור מושיע את מולדתו , א...  אל הספר
מוסד ביאליק