מבוא

מאת יוסף ג . מבוא [ א ] על יד כירוניאה , העיירה היוונית שבפלך תיבי , ניטשה במאה הרביעית לפני ספה מערכתה האחרונה של יוון למען חירותה ! היתה זו מערכת שוא' שבדרך ההכרח תיימה בנצחונו של הכובש המוקדוני . פסל של אריה מוצב שם על קברם של כאלף חללים תיבאניים' שנספו באותו קרב הפורענות' ובלא כתובת הוא עומד עד ומעיד על גבורת החללים . כארבע מאות שנים לאחר תבוסה זו נולד וגדל כאן אותו הסופר' שנועד אחד ואין שני כמותו לשמור לדורות את זכרון גדולתם של הראשונים' להציב לאנשים יחידי םגולה ציונים שופעי שיחה' אבל לא פחות נצחיים ונשגבים מאותו אריה אילם , שהסופר חי בצלו . פלוטארכוס נולד בכיר 1 ניאה סמוך לשנת 50 לספה"נ' ובעיירה זו ישבו אבותיו ואבות אבותיו מדורות לאין ספור . משפחתו היתה מן האמידות והמכובדות שבעיר' ואבי זקנו וזקנו נזכרים בספר זה בפרשת קורותיו של אנטוניום . תמורות העולם למיניהן וכל תהפוכותיה של רומי לא היה בהן כדי לנתק את מסורת המשפחה החיה' שקשרה את בן העיירה היוונית אל הדורות שקדמו לו' ובדרך זו גם אל כל שלשלת הדורות עד לזמנם של הראשונים . כשלמד פלוטארכוס בימי נעוריו' בזמנו של נירון קיסר' בבתי המד...  אל הספר
מוסד ביאליק